De velden van Andalucía zijn het ideale podium voor staande honden die zich willen voorbereiden op veldwedstrijden. Danilo Rebaschio nodigde ons (Brigitte, Lammy en Marieke) om mee te lopen en te trainen op de altijd aanwezige roodpootpatrijzen. Klik op de pijl hieronder voor een kort fotoverslag.